Showing posts from December 5, 2021

বৰ্তমান সময়ত নাৰী সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা-প্ৰিয়ংকা চমুৱা

নাৰী প্ৰকৃতিৰ অনুপম সৃষ্টি যাৰ অবিহনে এই পৃথিৱীৰ কোনো অস্তিত্ব নাই বুলি ক'ব পাৰি। সৃষ্টিৰ পাতনিৰ পৰা লক্ষ্য …

লেখাটো সম্পূর্ণকৈ পঢ়িবলৈ ইয়াত ক্লিক কৰক »

ধাৰাবাহিক উপন্যাস সূৰ্যোদয়-২৭ -ৰাজেন দাস

(১)  বহুদিনীয়া সপোন পূর্ণ হ'ব নে? নহয়।  ক'ব নোৱাৰোঁ। মা-দেউতাক, ওচৰ-চুবুৰীয়াক ভাল ফল এটা, খবৰ এটা পঠা…

লেখাটো সম্পূর্ণকৈ পঢ়িবলৈ ইয়াত ক্লিক কৰক »

০৫ ডিচেম্বৰ - ইতিহাসহত আজিৰ দিনটো

১৯৫০ চনৰ আজিৰ দিনটোত চীনা সৈন্যই  উত্তৰ কোৰিয়া ৰ ৰাজধানী  প্যংয়াং ৰ পৰা  ৰাষ্ট্ৰ সংঘ ৰ বাহিনীক খেদি পঠিয়াই। শ…

লেখাটো সম্পূর্ণকৈ পঢ়িবলৈ ইয়াত ক্লিক কৰক »
Load More
That is All